Ha immer no zweni Zyt gha zum mache! Do aber mol e Bild vo däm FNR: